Privacyverklarung

Algemene opmerking en verplichte informatie

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke organisatie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Stabalux GmbH
Helge Horn
Fraunhoferstrasse 8
53121 Bonn

De verantwoordelijke organisatie beslist alleen of gezamenlijk met anderen over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, contactgegevens).

Uw rechten

 • U heeft tegenover ons de volgende rechten betreffende uw persoonsgebonden gegevens:
  1. Recht op informatie
  2. Recht op correctie
  3. Recht op verwijdering (recht om vergeten te worden)
  4. Recht op beperking van de gegevensverwerking
  5. Recht op gegevensportabiliteit
  6. Recht op bezwaar
  7. Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
 • U heeft daarnaast het recht zich bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, zich over de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens door ons, te bezwaren.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Alleen met uw nadrukkelijke toestemming zijn enkele processen van gegevensverwerking mogelijk. Een recht op intrekking van uw bereits gedane toestemming is elk moment mogelijk. Voor de intrekking is een informele e-mail voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht, gegevens, die wij op grond van uw toestemming of als uitvoering van een contract automatisch verwerken, aan uzelf of aan derden te overhandigen. Deze informatie is gemaakt in een machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens naar een andere verantwoordelijke persoon verlangt, gebeurt dit alleen als het technisch mogelijk is.

Recht op informatie, correctie, blokkering en verwijdering

U heeft altijd in het kader van de geldende wettelijke bestemmingen het recht op kostenlose informatie over uw opgeslagen persoonsgebonden gegevens, bron van gegevens, diens ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en in voorkomende gevallen recht op correctie, blokkering en verwijdering  deze gegevens. In dat opzicht en ook voor verdere vragen met betrekking tot het thema persoonsgebonden gegevens kunt u zich elk moment middels de contactgegevens in het impressum aan ons richten.

SSL/TLS-beveiligde verbinding

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van het overdragen van vertrouwelijke informatie, die u ons als websitebezoeker stuurt, gebruikt onze website een SSL/TLS-beveiligde verbinding. Daardoor zijn gegevens, die u over de website beschikbaar stelt, voor derden niet zichtbaar. U erkent een beveiligde verbinding aan de „https://“ adressering van uw browser en aan het afsluitingssymbool in de browserkolom.

Server-Log-Gegevens

In Server-Log-Gegevens verzamelt en slaat de internetprovider automatisch informatie op, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

 • Browsertyp en Browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van de serveraanvraag
 • IP-adres

Er is niet sprake van een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen. Basis van de gegevensverwerking is Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die de verwerking van gegevens ter uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen vormgeeft.

Contactformulier

De per contactformulier verzonden gegevens worden opgeslagen om uw aanvraag te kunnen beantwoorden en om voor aansluitende vragen beschikbaar te zijn. Het doorgeven van deze gegevens vindt zonder uw toestemming niet plaats.

E-Mail

Als u ons een e-mail via de website stuurt, dan wordt dit e-mailadres alleen voor de correspondentie met u gebruikt.

YouTube

Voor de integratie en presentatie van video-inhoud gebruikt onze website plugins van YouTube. Aanbieder van het videoportaal is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Tijdens het downloaden van een site met geintegreerde YouTube-Plugin wordt een verbinding met de server van YouTube gemaakt. YouTube ervaart hierdoor, welke siten u van ons heeft gedownload.

YouTube kan uw surfgedrag direct op grond van uw persoonlijk profiel afleiden, indien u in uw YouTubeKonto bent ingelogd. Door het vooraf uitloggen hebt u de mogelijkheid dit te vermijden.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Details over hoe om te gaan met gebruikergegevens vindt u in de privayverklaring van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Dat zijn kleine textbestanden, die uw webbrowser op uw eindapparatuur opslaat. Cookies helpen ons, ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en zekerder te maken.

Enkele cookies zijn “Session-Cookies.” Zulke cookies worden aan het einde van uw  Browsersessie vanzelf verwijderd. Aan de andere kant blijven andere cookies op uw eindapparatuur bestaan, tot u deze zelf verwijderd. Zulke cookies helpen ons, u bij terugkeer op onze website te herkennen.

Met een moderne webbrowser kunt u toezicht houden op het instellen van cookies, deze beperken of blokkeren. Veel webbrowsers kunnen op deze manier worden geconfigureerd, zodat cookies worden verwijderd door het programma zelf te sluiten. Het deactiveren van cookies kan het disfunctioneren van onze website tot gevolg hebben.

Het instellen van cookies, om elektronische communicatie uit te voeren of ter bepaling van bepaalde van u gewenste functies (bv.winkelwagen), is gebaseerd op grond van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben we een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch vlekkeloze en vlotte levering van onze diensten. Indien de instelling van andere cookies (bv voor analyse-functies) volgt, worden deze in het privacybeleid apart behandeld.

Google Analytics

Onze website gebruikt functies van de webanalyse-service Google Analytics. Aanbieder van de webanalyse-service is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt „Cookies.“ Dat zijn kleine tekstbestanden, die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat en daardoor een analyse van het gebruik van de website toestaat. Middels Cookie gegenereerde informatie over het gebruik van onze website worden aan een server van Google verzonden en daar opgeslagen. Server-locatie is meestal de VS.

De instelling van Google Analytics-cookies is gebaseerd op Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Als beheerder van deze website hebben we een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag, om onze website en mogelijk ook reclame te optimaliseren.

IP-Anonymisierung

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Het garandeert, dat Google haar IP-Adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in de andere verdragstaten bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in de VS afkapt. Er kunnen uitzonderlijke gevallen zijn, waarbij Google het volledige IP-adres aan een server in de VS zendt en daar afkapt. Op ons verzoek zal Google deze informatie  gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verder gebruik van de website en internetgebruik aan ons gerelateerde diensten te verlenen. Er is geen samenvoeging van het door Google Analytics verzonden IP-adres met andere Google-gegevens.

Browser Plugin

Het instellen van cookies via uw webbrowser kan worden voorkomen. Sommige functies van onze website kunnen echter beperkt worden. Ook kunnen ze het verzamelen van gegevens met betrekking tot het gebruik van de website inclusief uw IP-adres, inclusief verdere verwerking door Google voorkomen. Dit is mogelijk, indien u via de volgende link de browserplug-in download en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld, indien u op de volgende link klikt. Een opt-out-cookie wordt ingesteld, die het verzamelen van uw gegevens tijdens toekomstige bezoeken aan onze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Details over hoe om te gaan met gebruikersgegevens van Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

Voor de volledige naleving van de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming hebben wij met Google een contract over de orderverwerking afgesloten.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Waardoor het mogelijk is rapporten te genereren die uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site inhouden. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Een toewijzing van de gegevens aan een specifieke persoon is niet mogelijk. U kunt deze functie elk moment deactiveren. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of indien u de verzameling van uw gegevens door Google Analytics, zoals onder het kopje “Bezwaar tegen gegevensverzameling” uitgelegd, in het algemeen verbied.

Pinterest Plugin

Onze website maakt gebruik van functies van het sociale netwerk Pinterest. Provider is de Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA.

Bij het oproepen van een pagina met functies van Pinterest, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de Pinterest-servers. Logingegevens worden verzonden naar de servers van Pinterest. Locatie van de servers zijn de VS. De logingegevens kunnen mogelijk conclusies middels uw IP-adres, bezochte websites, type en instellingen van de browser, datum en tijpstip van het verzoek, uw gebruik van Pinterest en cookies toelaten.

Details hierover vindt u in het privacybeleid van Pinterest:
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Social Media Iconen in de kop van de website

Meestal worden de knopoplossingen van de sociale netwerken verzonden bereitgestellten Button-Lösungen bereits dann personenbezogene Daten an das jeweilige soziale Netzwerk, wenn ein Nutzer eine Website besucht, in welche ein Social-Media-Button integriert wurde.

Dit is bij ons niet het geval. In de kop van onze website zijn geen Plug-in-Buttons ingebonden. Hier worden alleen pictogrammen weergegeven. Deze hebben een externe link naar de bijbehorende sociale mediaplatform, zodra u deze aanklikt. Ze zijn dan alleen actief verbonden met de respectieve platforms,, als je ze zelf door klikken activeert en zich indien van toepassing  bij de betreffende platform aanmeldt. Een overdracht van persoonlijke gegevens als gevolg van de integratie van de pictogrammen met de sociale-mediaplatforms door het oproepen van onze website vindt niet plaats.

Integratie van Google Maps

Op deze website gebruiken we het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen we u interactieve kaarten direct in de website aantonen en kunt u eenvoudig gebruik maken van de kaartfunctie.
Provider is Google Inc., 1600 Ampithearte Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie, dat u de overeenkomstige subpagina van onze website heeft bezocht en vervolgens wordt uw IP-adres opgeslagen. Dit gebeurt onafhankelijk daarvan, of Google een gebruikersaccount aanbiedt middels u zich ingelogd heeft, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Indien u bij Google ingelogd bent worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Indien u de koppeling met uw profiel bij Google niet wenst, moet u zich voor het activeren van de knop uitloggen. Google slaat uw gegevens als gebruiksprofiel op en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerd ontwerp van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs door niet ingelogde gebruiker) voor het verstrekken van geschikte advertenties en om andere gebruikers van de sociale netwerken over uw activiteiten op onze website te informeren. U staat een recht op bezwaar toe tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich kunt richten aan Google om het uit te oefenen.

Verdere informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en hun verwerking door de plug-in provider kunt u in het privacybeleid van de provider lezen.  Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingen om uw privacy te beschermen http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-VS privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.