STABALUX AL

Het idee van helderheid

Stabalux AL voor gevel en dak

Het nieuwe aluminiumprofielsysteem Stabalux AL maakt het meer als 30 jaar toegepaste afdichtingssysteem met het geïntegreerde schroefkanaal beschikbaar voor een nog breder publiek.
In tegenstelling tot alle andere aluminiumprofielsystemen is bij Stabalux AL het schroefkanaal naar binnen en niet naar buiten gericht. Deze technologie biedt de mogelijkheid met één type kokerprofiel zowel de stijl als de regel te construeren en met de gecertificeerde T-verbinder een geschroefde metaalgevel te realiseren.

Binnenafdichtingen, naar keuze met één of drie ontwateringsniveaus, worden direct in het schroefkanaal gelegd, en hiermee exact gepositioneerd. De gecertificeerde klemverbinding vindt plaats door middel van een directe schroefverbinding in het binnenliggende kanaal.

Deze technologie biedt architecten, ingenieurs en gevelbouwers het unieke voordeel, staal – aluminium – hout te kunnen combineren in één dezelfde gevelopening – één afdichtingssysteem voor 3 materialen.

Geteste glasondessteuningen voor glasdikten van 4 tot 74 mm, bij Uf-waarden van < 0,65 W/m²K voor passiefhuis conforme glasgevels, onderscheiden het Stabalux AL systeem. Het systeem is beschikbaar in de aanzichtsbreedte van 50 mm en 60 mm.

Constructiedetails

Dwarsdoorsneden systeem

Systeem Stabalux AL

Download DWG | 619 kb

Specificaties

Gevel
5 mm hoge afdichting

Gevel tot 20 ° helling;
overlappende binnenafdichtingen

Dakhelling tot 2°
Systeembreedten50 | 60 mm50 | 60 mm50 | 60 mm
Luchtdoorlaatbaarheid
EN 12152
AEAEAE
Dichtheid bij slagregen
EN 12154/ENV 13050
statisch
dynamisch
RE 1650 Pa
250 Pa/750 Pa
RE 1650 Pa
250 Pa/750 Pa
RE 1350 Pa*
Weerstandsvermogen
bij windbelasting EN 13116
Toelaatbare belasting
Verhoogde belasting
2,0 kN/m²
3,0 kN/m²
2,0 kN/m²
3,0 kN/m²
2,0 kN/m²
3,0 kN/m²
Stootvastheid  EN 14019E5 / I5E5 / I5E5 / I5
Constructiegerelateerd
glasgewicht
≤ 590 kg≤ 590 kg≤ 590 kg
KlemverbindingabZ Z-14.4-444 abZ Z-14.4-444 abZ Z-14.4-444
Kolom-ligger T-verbindingabZ Z-14.4-831abZ Z-14.4-831abZ Z-14.4-831
WarmteoverdrachtcoëfficiëntUf ≤ 0,65 W/m²KUf ≤ 0,65 W/m²KUf ≤ 0,65 W/m²K
Inbraakbeveiliging DIN EN 1627RC2RC2RC2

*) Normoverstijgend werd de test met een watervolume van 3,4 ℓ /(m² min) uitgevoerd