Długo rozpiętość
słupowo-ryglowe
ze smukłymi profilami