Szeroka rozpiętość
konstrukcji słupowo-ryglowej
ze smukłymi profilami