Systemy zatrzasków do klatek schodowych i szybów windowych

Niezależnie od tego, czy wewnątrz, czy na zewnątrz, przeszklone schody i szyby windy zapewniają większą przejrzystość i orientację w budynku, mogą stać się atrakcją architektoniczną.

Konstrukcje słupowo-belkowe są idealne do budowy przeszkleń na klatkach schodowych i szybach wind. Wysokie rozpiętości umożliwiają maksymalną przejrzystość przy wysokich wysokościach montażu. Nawet modernizacja windy lub klatki schodowej jest prosta i prowadzi do wartości nieruchomości. Dzięki systemom Stabalux można spełnić wszystkie wymagania dotyczące przeszkleń odpornych na upadek zgodnie z DIN 18008.