VLIESGEVELSYSTEMEN VOOR WINKELCENTRA

Winkelcentra zijn moderne „markthallen“ met binnenstedelijke allure. Ze herbergen talrijke individuele, service- en cateringbedrijven en zijn op vermaak, vrijetijd en beleving in combinatie met aanbiedingen gericht. De architectuur dient daarbij als eerste de functie. Flexibele structuren zullen de uiteenlopende wensen van de huurders vervullen. Voor het succes van een winkelcentrum is echter de atmosfeer uitslaggevend. Het zal tot ontspanning, flaneren en consumeren uitnodigen. Licht, transparantie en behagelijkheid zijn, naast aanlokkende aanbiedingen, onzichtbaar maar beslissende factoren voor het succes.

Met Stabalux systemen kunnen naast grootformaat glasgevels en glasdaken, ook transparante en ondoorschijnende binnenwanden voor flexibele indeling gerealiseerd worden. Grote spanwijdten en filigrane profielbreedten zorgen daarbij voor maximale lichtinval, de hoge isolatiewaarde dient daarbij de behagelijkheid.